TRAINING - BoostUp Entertraining
AW Logo Boostup 2023_7

Training

การเทรนนิ่งที่นำไปสู่การค้นพบในระดับประสบการณ์ที่ทำให้คนเรียน
ได้เข้าถึงช่องทางการเป็นนั้นได้ฉับพลัน ผลลัพธ์
จึงเกิดขึ้นในระดับที่เข้าถึงโดยไม่ต้องนำไปประยุกต์ใช้
เพราะคุณจะถูกใช้ด้วยระดับประสบการณ์ที่สามารถนำการ

Customer

Painpoint

เทรน = อบรม
เป็นภาระ น่าเบื่อ
ตอนเทรน ก็ไม่เข้าใจ
เทรนไปก็ไม่อยากทำ
HR หาหลักสูตรใหม่
ตลอดเวลา
person 1
person 2
person 3
person 4
เทรนไปก็ไม่ต่าง
เรียนไปก็เหมือนเดิม
เสียเวลา งานก็เยอะ
ยังต้องเทรนอีก
คนเทรนก็เหนื่อย
คนถูกเทรนก็หน่าย
ผลลัพธ์ไม่สอดคล้อง
กับงบประมาณ

CAUSE สาเหตุของปัญหา

คือกระบวนการเทรนนิ่งในรูปแบบเดิม ความรู้วิชาการคนเรียนแบบท่องจำ นำไปใช้จริงไม่ได้

INFORMATIVE
LEARNING

เรียนรู้เพิ่มเติมแบบวิชาการ
infomative learning

TRANSFORMATIVE
LEARNING

เรียนรู้แบบพลิกสู่ประสบการณ์
TRANSFORMATIVE LEARNING
การแก้ปัญหา คือกระบวนการเทรนนิ่งที่นำไปสู่การค้นพบในระดับ ประสบการณ์ที่ทำให้คนเรียนได้เข้าถึงช่องทางการเป็นนั้นได้ฉับพลัน
ผลลัพธ์ จึงเกิดขึ้นในระดับที่เข้าถึงโดยไม่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ เพราะคุณจะถูกใช้ด้วยระดับประสบการณ์
Boost Up จึงเกิดขึ้นในระดับที่เข้าถึงโดยไม่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ เพราะคุณจะถูกใช้ด้วยระดับประสบการณ์

AW Logo Boostup 2023_7

Training

LEADERSHIP
BOOST UP
LEADERSHIP
TALENT
BOOST UP
TALENT

โปรแกรมสร้างผู้นำประสิทธิภาพสูง
ขับเคลื่อนทีม และองก์กรไปสู่ความสำเร็จ

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สำหรับแนวธุรกิจที่เน้นย้ำ ถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน และการทำงานร่วมกัน คุณจะได้มีส่วนร่วมใน Breakthrough Technology ด้วยตนเอง และคุณสร้างตัวเอง ให้เป็นผู้นำที่ไม่ธรรมดา ซึ่งสามารถวางกลยุทธ์สร้างสรรค์อนาคต และนำทีมของคุณไปสู่ชัยชนะ ผ่านชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด
Tools

Boost Up

Leadership Tools

 • item 1
  1.การฟังการปรากฎขึ้นของอนาคต
  นำไปสู่การค้นพบธรรมชาติของการฟังที่จำกัด การได้ยินความเป็นไปได้ใหม่ สู่การทะลุทะลวง การฟัง 4 ระดับที่นำไปสู่การปรากฎขึ้นของอนาคต
 • item 2
  2.การมองแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน
  นำไปสู่การค้นพบธรรมชาติของมุมมองมนุษย์ที่แบ่งแยกทุกสิ่งเป็นสองข้าง ซึ่งสร้าง ความแตกแยก ในความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ กระบวนการใหม่จะนำไปสู่การมองเห็นมุมมองใหม่
 • item 3
  3.การทำสิ่งที่เวิร์ค
  การลงมือกระทำที่มาจากบริบทของความกลัวจะพาไปสู่การลงมือกระทำที่มุ่งเน้นการเอาตัวรอด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้จะต้องนำไปสู่ต้นกำเนิดของบริบทใหม่ที่พลิกการทำให้รอดไปสู่การกระทำที่ใช้การได้
 • item 4
  4.การตัดสินใจเด็ดขาด
  การตัดสินใจเด็ดขาดมาจากพื้นฐาน ความเคารพพนักงานนับถือตัวเอง ที่ต้องยกระดับให้สอดคล้องกับภาวะการตัดสินใจ
 • item 5
  5.การพูดที่พลิกไปสู่สิ่งที่ต้องการ
  นำไปสู่การค้นพบธรรมชาติของการพูด ที่มนุษย์สัมพันธ์กับคำพูดของตัวเองเพียงแค่การสื่อสาร แต่จะถูกยกระดับใหม่ไปสู่การพูดที่พลิกไปสู่การสร้างสรรค์
 • item 6
  6.การพูดความจริง
  การสื่อสารตรงไปตรงมา คือสิ่งที่ทุกคนหวาดวิตกกังวลกับผลกระทบของการพูดความจริง เราจะยกระดับใหม่ให้คนกล้าหาญในการพูดความจริงที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในระดับสูง
 • item 7
  7.รู้สึกถึงความสมบูรณ์พูนล้น
  ประสบการณ์ของความรู้สึกสมบูรณ์พูนล้น จะมาจากทัศนคติ มุมมองที่มีต่อประสบการณ์ในการสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอย่างล้นเหลือ ที่พวกเขาจะได้เชื่อมต่อตรงถึงแหล่งกำเนิด
 • item 8
  8.ความคิดที่สร้างสรรค์จากความรัก
  ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามาจากพื้นฐานของความหวาดวิตกกังวล สภาวะของความรักและความปลอดภัยจะอนุญาตให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้
 • item 9
  9.ความเชื่อที่อนาคตใหม่ปรากฎขึ้น
  ความเชื่อที่จำกัดจะเป็นกรอบสำคัญที่ปิดกั้นอนาคต ดังนั้นกระบวนการของเราจะนำไปสู่การเห็นกรอบที่จำกัดผ่านความเชื่อ และทะลุทะลวงไปสู่อนาคตใหม่ที่ปรากฎขึ้น
 • item 10
  10.ฉันเป็นผู้สร้างตัวตนใหม่ที่อิสระ
  ฉัน เท่ากับตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่มักจะลงเอยเป็นข้อจำกัดที่ตายตัว ซึ่งหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้จะนำไปสู่การสลายตัวตนที่จำกัด และค้นพบตัวตนใหม่
 • item 11
  11.การพูดโน้มน้าวความเป็นไปได้
  ศาสตร์ชั้นสูงของการพูด คือการโน้มน้าว ที่สามารถพูดให้สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ให้ผู้คนสัมผัส สะเทือนและเกิดแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมให้ความเป็นไปได้นั้นเกิดขึ้นจริง
 • item 12
  12.การยืนเป็นต้นเหตุในสิ่งที่เกิดขึ้น
  การสัมพันธ์กับตนเองว่าเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นที่ยืนที่เดียวของคนที่มีภาวะการเป็นผู้นำ
OUTSIDE - IN

Breakthrough

Result

โปรแกรม BoostUp Leadership คือชุดของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ และเครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาความเข้าใจ
ENERGY ดึงพลังงานของ
แต่ละคนเพื่อยกระดับทีม
INTEGRITY ให้เกียรติและเคารพ
รักษาคำพูด
COLLABORATION ร่วมสร้างสรรค์เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดและนวัตกรรม
DEVELOPEMENT ฝึกสอน ชี้นำ และส่งเสริม
ซึ่งกันและกันในเชิงรุก
CAUSING IN THE MATTER ยืนเป็นต้นเหตุในทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
person
OUTSIDE - IN
RELATIONSHIP มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
และการเติมเต็มของกันและกัน
AUTHENTICITY พูดด้วยความกล้าหาญ
ปิดเผย และจริงใจ
ACCOUNTABILITY ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และข้ามเส้นชัยไปด้วยกัน
TEAMING OUT ทำลายไซโลและรวมจุดแข็ง
ของสมาชิกในทีมแต่ละคน
RESULT การสร้างการเปลี่ยนแปลง
แบบทวีคูณและไม่ธรรมดา
BEING BIGGER THAN YOURSELF ปล่อยรูปแบบการปลดจากอำนาจเก่า
เพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง

โปรแกรมปลดล็อคศักยภาพทีม
สร้างความเป็นไปได้ด้วยผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สำหรับแนวธุรกิจที่เน้นย้ำ ถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน และการทำงานร่วมกัน คุณจะได้มีส่วนร่วมใน Breakthrough Technology ด้วยตนเอง และคุณสร้างตัวเอง ให้เป็นผู้นำที่ไม่ธรรมดา ซึ่งสามารถวางกลยุทธ์สร้างสรรค์อนาคต และนำทีมของคุณไปสู่ชัยชนะ ผ่านชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด

The Curriculum

Boost Up Talent

COMMUNICATION
ค้นพบการสื่อสารที่จะสร้าง
ความเป็นไปได้ใหม่อย่างทะลุทะลวง
section_1
A: การฟังการปรากฎขึ้นของอนาคต นำไปสู่การค้นพบธรรมชาติของการฟังที่จำกัด การได้ยินความเป็นไปได้ใหม่สู่การทะลุทะลวง การฟัง 4 ระดับที่นำไปสู่การปรากฎขึ้นของอนาคต
E: การพูดที่พลิกไปสู่สิ่งที่ต้องการ นำไปสู่การค้นพบธรรมชาติของการพูด ที่มนุษย์สัมพันธ์กับคำพูดของตัวเองเพียงแค่ การสื่อสาร แต่จะถูกยกระดับใหม่ไปสู่การพูด ที่พลิกไปสู่การสร้างสรรค์
TEAMWORK
สร้างความร่วมมือร่วมใจ
ในทีมให้แข่งแกร่ง
section_2
B: การมองแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน นำไปสู่การค้นพบธรรมชาติของมุมมองมนุษย์ ที่แบ่งแยกทุกสิ่งเป็นสองข้าง ซึ่งสร้างความแตกแยก ในความเป็นหนึ่งเดียวกันที่กระบวนการใหม่ จะนำไปสู่การมองเห็นมุมมองใหม่
D: การตัดสินใจเด็ดขาด การตัดสินใจเด็ดขาดมาจากพื้นฐาน ความเคารพนับถือตัวเอง ที่ต้องยกระดับให้สอดคล้อง กับภาวะการตัดสินใจ
CONFIDENT
ค้นพบตัวตนใหม่และภาวะ
การเป็นผู้นำที่นำไปสู่อนาคต
section_3
J: ฉันเป็นผู้สร้างตัวตนใหม่ที่อิสระ ฉัน เท่ากับตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่มักจะลงเอยเป็นข้อจำกัดที่ตายตัว ซึ่งหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้จะนำไปสู่การสลายตัวตนที่จำกัด และค้นพบตัวตนใหม่
I: ความเชื่อที่อนาคตใหม่ปรากฎขึ้น ความเชื่อที่จำกัดจะเป็นกรอบสำคัญที่ปิดกั้นอนาคต ดังนั้นกระบวนการของเราจะนำไปสู่การเห็นกรอบที่จำกัดผ่านความเชื่อ และทะลุทะลวงไปสู่อนาคตใหม่ที่ปรากฎขึ้น
CREATIVITY
ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัดเมื่อเห็นความเป็นไปได้
section_4
H: ความคิดที่สร้างสรรค์จากความรัก ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามาจากพื้นฐานของความหวาดวิตกกังวล สภาวะของความรักและความปลอดภัยจะอนุญาตให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้
G: รู้สึกถึงความสมบูรณ์พูนล้น ประสบการณ์ของความรู้สึกสมบูรณ์พูนล้น จะมาจากทัศนคติ มุมมองที่มีต่อประสบการณ์ในการสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอย่างล้นเหลือ ที่พวกเขาจะได้เชื่อมต่อตรงถึงแหล่งกำเนิด
ADAPTABILITY
การปรับตัวและความยืดหยุ่น
section_5
G: รู้สึกถึงความสมบูรณ์พูนล้น ประสบการณ์ของความรู้สึกสมบูรณ์พูนล้น จะมาจากทัศนคติ มุมมองที่มีต่อประสบการณ์ในการสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอย่างล้นเหลือ ที่พวกเขาจะได้เชื่อมต่อตรงถึงแหล่งกำเนิด
J: ฉันเป็นผู้สร้างตัวตนใหม่ที่อิสระ ฉัน เท่ากับตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่มักจะลงเอยเป็นข้อจำกัดที่ตายตัว ซึ่งหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้จะนำไปสู่การสลายตัวตนที่จำกัด และค้นพบตัวตนใหม่

Boost Up

Leadership Package

50 PAX
ระยะเวลาเต็มวัน
 • Class Time : 1 full day 09.00-17.00 hrs.
 • เรียน 10 เครื่องมือ
 • เรียน 5 วัน
 • จำนวนคน 50 คนต่อ 1 Class

ลงทะเบียน

อารีรัตน์ เฟื่องทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

Chill Chill in Town, 2nd Floor, 335/1 Soi Ladprao 94 Rd., Wanthonglang Bangkok +669 1826 4545