BoostUp Entertraining

Transformative

Training

สร้างผลลัพธ์ทะลุทะลวงแบบคาดไม่ถึง

Tech Team Building

รูปแบบบน LED Floor ขนาดใหญ่
สนุกไปกับการค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

Tough Team Building

สายลุยเพิ่มพลังกาย เสริมพลังใจให้ทีม
ร่วมฝ่าฝัน Challenge ไปด้วยกัน

Virtual Team Building

โปรแกรมสร้างทีมรูปแบบเกมโชว์ออนไลน์ที่
สนุก ปลุกพลัง เสริมความปังทะลุเป้าหมาย

AW Logo Boostup 2023_7

Training

การเทรนนิ่ง ที่นำไปสู่การค้นพบในระดับ ประสบการณ์ ที่ทำให้คนเรียนได้เข้าถึง ช่องทางการเป็นนั้นได้ฉับพลัน

ผลลัพธ์จึงเกิดขึ้นในระดับที่เข้าถึงโดย ไม่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ เพราะคุณจะถูก ใช้ด้วยระดับประสบการณ์ ที่สามารถนำการ เทรนนิ่งพลิกไปสู่การพลิกประสบการณ์

“เทรนนิ่งพลิกไปสู่การพลิกประสบการณ์”
AW Logo Boostup 2023_7

Team Building

กิจกรรมที่ไม่ได้มาเพื่อแบ่งทีมหรือ มาแข่งขันกันเอง แต่เป็นการแข่งขัน ที่ทุกคนในแผนก ต้องช่วยกันพิชิต เป้าหมายที่ได้รับทั้งสาระและความสนุกสนาน BoostUp ทีมสู่เป้าหมายไปด้วยกัน

“สร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึง”
Boost
เหนือขีดจำกัด
Up
ความสามารถ
core competency

core
competency

เพิ่มทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กร จำเป็นต้องมี เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ เช่น
 • การบริการที่ดี
 • ความชำนาญในงานสายอาชีพ
 • ความร่วมแรงร่วมใจ
 • การยืดหยุ่นปรับตัว
 • จริยธรรม
Functional Competency

Functional
Competency

เพิ่มความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การโค้ชสอนงาน
Management Competency

Management
Competency

เพิ่มความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะด้านการ บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวางไว้ เช่น
 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • การโค้ชสอนงาน
Job Competency

Job
Competency

เพิ่มความรู้เฉพาะสายงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายวางไว้ ประกอบด้วย
 • ความรู้ด้านงานพัฒนาฝึกอบรม
 • ความรู้ด้านการตลาด
 • ความรู้ด้านงานบัญชี

สนใจ กรอกรายละเอียด

Enter-Training

Thailand

หนึ่งเดียวในไทย มิติใหม่ที่คุณไม่เคยสัมผัส
จตุพล สิทธิชัย

1 ใน Trainer

ในการพัฒนาบุคลากรจากบริษัทชั้นนำ
ทั่วประเทศโดยได้รับการยอมรับในการใช้
Technology เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์กร ในรูปแบบ Enter-Training
Entertainment + Training
จตุพล สิทธิชัย
FOUNDER & CEO
icon image
ต้องใช้อะไรในการเป็นผู้นำให้เติบโต
ในโลกยุคใหม่ที่คาดเดาไม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

Allan Scherr

หนึ่งในที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำของโลก
ซึ่งได้รับคำแนะนำ และข้อมูลเชิงลึกจากบริษัท
และผู้เชี่ยวชาญที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปัจจุบัน
จำนวนมาก
Allan Scherr

Words From Our

Customers

คุณขวัญเรือน ลิ่มสกุล
Boost Up ถือเป็นการตอบโจทย์การเป็น Development Solution ที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย และมีความทันสมัย กระตุ้นพลังงานบวกให้การเรียนรู้สนุก ไม่น่าเบื่อ อำนวยให้พนักงานเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเนื้อหาสาระ สิ่งที่องค์กรต้องการสื่อสาร ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการค้นหาและดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพนักงานออกมาได้เป็นอย่างดี ดูเหมือนจะไม่สามารถกลับไปจัด Team building ในรูปแบบเดิมๆ ได้อีกเลย
K.Nawaporn Amornmanus
การเทรนนิ่งครั้งนี้คิดว่าได้ปรับใช้ในเรื่องของการฟัง ที่จะทำยังไงให้ฟังด้วยความรู้สึกเข้าใจปัญหาของลูกน้องในทีมงาน เพื่อนำมาแก้ปัญหาในเรื่องของงานขายให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งมองว่า Class นี้มีความสำคัญและมีประโยชน์มากๆ ยิ่งการ Workshop ที่ไม่ใช่แค่การนั่งฟังแล้วเข้าใจอย่างเดียว
K.Paweena Damsanit
การเทรนนิ่งครั้งนี้ให้คุณค่าและสำคัญอย่างมาก การฟังที่ได้เรียนมาสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ทุกอย่างไม่ว่าชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว Class นี้ทำให้รู้ว่าคนใกล้ตัวยิ่งขาดการสื่อสารก็ยิ่งไม่เข้าใจกัน เหมือนเป็นกายทำลายกำแพงเรื่องการสื่อสารของเรานั่นเอง
K.Napat Wattanawanichku
Class นี้ให้คุณค่าอย่างมากในเรื่องการพูดการฟัง ฟังให้เข้าใจในมุมมองที่แตกต่างออกไป และทำให้มีวิธีการพูดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเทรนนิ่งของที่นี่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถนำเอาสิ่งที่เรียนไปใช้ในการทำงานแลละชีวิตประจำวันได้แน่นอน
K.Suchart Keandee
การเทนนิ่งของที่นี่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากเลย ช่วยเพิ่มทักษะการพูดและการฟังได้ดีมากๆ มีความเข้าอกเข้าใจผู้พูดมากยิ่งขึ้นและทำให้เราได้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วย
คุณตุ๊ก
ประทับใจ BoostUp มาก ตอนแรกคิดว่ามาสัมนาต้องมานั่งจด อันนี้เหมือนเราได้มาปลดปล่อย ทำให้เรามีความสุขมากตั้งแต่เช้ายันเย็น
คุณเล็ก
ประทับใจอาจารย์พลและทีมงานมาก กิจกรรมมีความแปลกใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมต่างๆทำให้เรามีความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากยิ่งขึ้น
คุณแจน, คุณแท๊ป
ชอบกิจกรรม Enneagame กิจกรรมนี้ทำให้รู้จักตัวจนของเราเองและของเพื่อนๆ ทำให้เข้าใจการทำงานของเขามากยิ่งขึ้น และชอบช่วงเล่นเกมมากทำให้เห็นว่าเกมแต่ละเกมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้

Townhall

Townhall

หัวใจสำคัญคือทำอย่างไรให้ผู้บริหาร และ
พนักงานเชื่อมโยงเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
โดยเราจะช่วยทำทุกคนในองค์กรใกล้ชิดกัน
มากขึ้น ?

Party

Party

เนรมิตร PARTY ในแบบที่องก์กร
คุณต้องการให้ออกมาอย่าง
Creativity ตื่นตาตื่นใจ โดดเด่น
และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ลงทะเบียน

อารีรัตน์ เฟื่องทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

Chill Chill in Town, 2nd Floor, 335/1 Soi Ladprao 94 Rd., Wanthonglang Bangkok +669 1826 4545