ABOUT Us - BoostUp Entertraining

Trainers

Profile

จตุพล สิทธิชัย

จตุพล สิทธิชัย (โค้ชพล)

FOUNDER & CEO
“นักธุรกิจที่ผสมผสานการเป็นผู้ประกอบการ
กับเทรนเนอร์ในการพลิกองค์กรสู่ผลลัพธ์ใหม่
ที่เหนือธรรมดา”
About me Ceo สู่การเป็น เทรนเนอร์
ผู้ก่อตั้ง Pixel One Event Agency ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอีเว้นต์ และเอนเตอร์เทนเม้นต์มา 18 ปีผลงานการนำเข้า Avatar: Discover Pandora, Harry Potter ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์รายแรกของโลกในการเปิดที่เมืองไทย ด้วยความสนใจ ในด้านการพัฒนาคนและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ จึงทำเทรนนิ่งให้กับพนักงาน ในองค์กรของตนเองจนสร้างประสิทธิผลอย่างสูง และขยายสู่การสร้างโปรแรมที่นำไปสู่ การเทรนนิ่งให้กับองค์กรต่างๆ ตลอด 20 ปีที่มีผู้ผ่านหลักสูตรหลายพันชีวิต จึงเกิดการรวบรวม การศึกษาในสาขาต่าง ๆ เช่น การเติบโตส่วนบุคคลของมนุษย์ จิตวิญญาณสมัยใหม่ และการศึกษา การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์ดังนั้นทุกคนจะได้รับประโยชน์ และผู้คนหลายพันคน ได้สร้างชีวิตที่ก้าวไกล เกินธรรมดา
“ผู้คิดค้นโปรแกรมที่พัฒนาผู้นำสู่อนาคต
ก้าวข้ามโลกแห่ง Disruption”
ภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์

ลาวัณย์ วาริชนันท์ (โค้ชหญิง)

LAWAN VARITJANAN
“นักสร้างพลังให้ทีมสร้างผลลัพธ์
ระดับเหนือธรรมดา”
ภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์

ภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ (โค้ชกั้ง)

PATTHITA PUA-AMORNPONG
“นักสร้างแรงบันดาลใจที่พาสู่การค้นพบ
ศักยภาพที่เหนือธรรมดาในตัวเอง”
ภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์

ภก.นพดล ปัทมดิลก (โค้ชป๊อป)

NOPHADOL PATTHAMADILOK
“นักสร้างความเป็นไปได้ใหม่
ให้ปรากฏขึ้นสู่การสร้างอนาคต”
ภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์

วรางคณา จำปาทอง (โค้ชชมพู่)

WARANGKANA JUMPATHONG
“นักสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วย
ความสนุกสนานและทะลุทะลวง
ในการสร้างผลลัพธ์”