TOWNHALL - BoostUp Entertraining

Townhall

Townhall

หัวใจสำคัญของกิจกรรม Town Hall คือ ทำอย่างไรให้ผู้บริหาร และพนักงานเชื่อมโยง
เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดย BoostUp Entertraining จะช่วยทำทุกคนในองค์กร
ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยใช้ Technology เล่าเรื่องราวต่าง ๆ และ เกมส์ต่าง ๆ
ที่สอดแทรก Core Value ขององค์กรให้น่าสนใจ

Town Hall คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร !!!!

กิจกรรม Town Hall คือการประชุมพบปะ ระหว่าง CEO หรือผู้บริหารระดับสูงกับ พนักงานทุกฝ่าย เพื่ออัปเดตข่าวสารและ แชร์เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทิศทาง สถานการณ์ของบริษัท แจ้งข่าวสารการ ทำงานต่าง ๆ ความเป็นไปขององค์กร รวมถึงพูดคุยและปรึกษากันเกี่ยวกับ ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือแม้แต่ การฉลองความสำเร็จของบริษัท ซึ่งถือว่า เป็นโอกาสของเหล่าผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO จะได้มีโอกาส เข้ามาพูดคุยใกล้ชิด กับพนักงาน นอกจากนี้พนักงานยังได้มี โอกาสที่จะสามารถสอบถามกับผู้บริหาร ระดับสูงได้โดยตรงอีกด้วย

ทำไมเราถึงควรจัด Town Hall ?

พนักงานได้อัปเดตภาพรวมและความเป็นไปของบริษัท
การประชุมองค์กรจะช่วยให้ทางองค์กรได้อัปเดตข้อมูลของ บริษัทในภาพรวม ทำให้พนักงานรับรู้การทำงานในส่วนอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้ว แต่ละแผนกทำยอดขายได้มากน้อยแค่ไหนใน เมื่อพนักงาน ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงก็จะเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายหลักของ องค์กร รู้ว่าหน้าที่หรือสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มีส่วนช่วยในการพา บริษัทมุ่งไปข้างหน้าได้ยังไง
ลดระยะห่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายอาจไม่ค่อยได้มีโอกาสพบปะหรือพูดคุย กันมากนัก การจัดประชุมองค์กรจะช่วยให้พนักงานได้ทำความ รู้จักตัวตนของผู้บริหารองค์กรมากขึ้น และผู้บริหารก็ได้มี ปฏิสัมพันธ์กับพนักงานในองค์กรมากขึ้นด้วย
สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรให้กับพนักงาน
การได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้นำองค์กรโดยตรงย่อมช่วย ให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น เพราะมีน้ำหนักมากกว่า ข่าวสารที่เกิดจากการพูดคุยกันเองระหว่างกลุ่มพนักงาน ซึ่ง หากมีจุดไหนที่ติดใจหรือสงสัย พนักงานก็สามารถสอบถาม ผู้นำองค์กรได้ทันที
ช่วยส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement)
การจัดประชุมองค์กรนั้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ พนักงานมากกว่าการอัปเดตผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์หรือ ทางอีเมล เพราะพนักงานทุกคนในองค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรม กันพร้อมหน้า ช่วยให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตัวตนของเพื่อนร่วมงาน และผู้นำองค์กร แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงได้ สัมผัสวัฒนธรรมขององค์กรมากขึ้นด้วย

ลงทะเบียน

อารีรัตน์ เฟื่องทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

Chill Chill in Town, 2nd Floor, 335/1 Soi Ladprao 94 Rd., Wanthonglang Bangkok +669 1826 4545